Domov

       Vitajte na stránke správcovskej spoločnosti               HT sprav, s.r.o.

Naša spoločnosť disponuje dlhoročnými skúsenosťami v oblasti správy bytov a nebytových priestorov. Poskytujeme komplexný výkon správy (t.j. ekonomické, právne i technické služby) pre bytové domy v súkromnom vlastníctve, resp. vo vlastníctve obcí či miest ako aj zabezpečenie činností spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov v spoločenstvách vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Našou snahou je poskytnúť kvalifikovaný, transparentný a flexibilný prístup pri riešení požiadaviek a problémov našich zákazníkov s cieľom zabezpečiť kvalitné bývanie a bezporuchový chod bytových domov.

Spoločnosť HT sprav, s.r.o. NIE JE platcom DPH!
Ceny nami poskytovaných služieb sú konečné.
Pre spracovanie konkrétnej cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Comments are closed.