Kontakt

Kontakt

HT sprav, s.r.o.
Adresa: Nábrežná 2969, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 44 128 789
DIČ: 2022595421

bankové spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN: SK63 5600 0000 0028 8219 4001

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Trenčíne, odd. s.r.o., vložka č. 20168/R

Tel.: 0948 455 944
Tel.: 0948 350 570
e-mail: htsprav@htsprav.sk

Comments are closed.